ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
021 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ